Go top

songkran

Subject : กิจกรรมสงกรานต์ Part I

Event Songkran กิจกรรม สงกรานต์ RO

  


 ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้นกิจกรรม : 6 เมษายน 2564 เวลา 19.00น
 สิ้นสุดกิจกรรม : 18 เมษายน 2564 เวลา 23.59น
 
รายละเอียด กิจกรรมซื้อขันน้ำเปล่าราคา 730,000 zeny พกไว้ในตัวแล้วยิง มอนสเตอร์ที่เลเวล 50 ขึ้นไป จำนวน 700 ตัวเพื่อเติมน้ำให้เต็มขัน ตีครบแล้วจะได้ เมื่อได้ขันเมื่อกดแล้วจะได้ไอเทมตามรูปข้างล่าง

กิจกรรมนี้เป็นเพียง Part แรกนะ เดี๋ยวจะมีอัพเดต Part อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะ