Go top

register

Subject : สมัคร ID เพื่อเล่นเกมส์

  สมัครสมาชิก

  ข้อตกลงในการใช้บริการ

 • • จีเอ็มมีสิทธิทุกอย่างในการ ปรับปรุง แก้ไข แบนไอดี หรือ รีเซ็ทต่างๆ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
 • • ห้ามใช้บอท โปร ในการช่วยเล่นต่าง ๆ หากพบเจอแบนทันที
 • • ห้ามซื้อขายของในเกมเป็นบัตรหรือเงินจริง หากพบเจอแบนทันทีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • • หากพบบัค หรือ ความผิดปกติของเซิฟกรุณาแจ้งจีเอ็มทันที
 • • ห้ามใช้บัคในการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือไม่แจ้งแล้วนำมาก่อกวนในเซิฟเวอร์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบเจอ แบนทันที
 • • ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีไอเท่มหาย ไม่ว่าจะเกิดจากระบบ หรือ เกิดจาก ผู้เล่นเอง
 • • ทางทีมงานจะไม่รับแจ้งปัญหา ถูกแฮค หรือ ถูกโกง เพราะถือว่าเป็นความผิดพลาดจากตัวผู้เล่นเอง
 • • ห้ามกระทำการใดๆที่เข้าข่าย หลอกลวง ทุจริต ไม่ว่า สร้างตัวละครมาแอบอ้างว่าเป็นจีเอ็ม หรือตั้งชื่อให้เหมือนกับตัวละครคนอื่นแล้วเอาไปหลอกผู้เล่นอื่น หรือ การตั้งร้านขายของตัน แต่บอกว่าของรู เป็นต้น