Go top

guildwar

Subject : รายละเอียดกิลล์วอร์

ตารางกิลด์วอร์ เดือนพฤษภาคม

วันที่Special
1615 M
18 สุ่มแจกเงินรางวัล รวม 5 หลัง
ผ่าน live Strem ทุกวันศุกร์ สุ่มแจกเงินรางวัล รวม  หลัง 15 M
2115 M
2315 M
25 สุ่มแจกเงินรางวัล รวม 5 หลัง ผ่าน live Strem ทุกวันศุกร์ สุ่มแจกเงินรางวัล รวม  หลัง
15 M
2815 M
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

GUILD WAR INFO รายละเอียดกิลด์วอร์
 

 
 วันกิลด์วอร์ : จันทร์, พุธ, ศุกร์
เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00 น.
เปิดบ้านกิลด์ : 6 - 12 (ตามจำนวนกิลด์)
สมาชิกกิลด์ : 26 คน
จับพันธมิตร : ไม่ได้
 

GUILD WAR AWARD รางวัลกิลด์วอร์

 
🏆 ZENY  : 5,000,000

 Hat Of Sun God 1%
Pill มีดีเลในการกด 10 วินาที
Asura Strike มีดีเลย์หลังต่อย 3 วินาที

กติกาการลงทะเบียน
-กิลที่มีจำนวนสมาชิกกิล 21 คนขึ้นไปถือเป็นกิลลงทะเบียนบ้านใหญ่
-กิลที่มีจำนวนสมาชิก 15-21 คน ถือเป็นกิลที่ลงทะเบียนบ้านเล็ก
-กิล2 หรือกิลสาขาจะเข้าบ้านเล็กไม่ได้
-ทุกกิลที่จะเข้าบ้านไปร่วม Guild ต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้น มิเช่นนั้นจะเข้าบ้านวอร์ไม่ได้ 
RULES WOE กติกากิลด์วอร์
1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน และห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์ระหว่างเวลากิลด์วอร์ บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์
2. กิลด์สาขา ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้) และกิลด์พันธมิตรทางใจ ไม่สามารถช่วยกันบ้านได้ ไม่ว่าจะชั้นไหนของบ้าน กรณีที่มีการเดินผ่านโซนของกิลล์ ไม่ว่าจะกิล 1 เดินผ่านโซนกิล 2 หรือ กิล2 เดินผ่านโซนกิล 1 กิลที่เป็นเจ้าของโซนถึงจะออกสกิลได้ กิลที่ไม่ได้อยู่ในโซนนั้นๆต้องเดินผ่านอย่างเดียว ห้ามออกสกิลช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น หากมีกิลล์ใดกิลหนึ่งที่ทำผิดกฎไปแล้ว จะต้องย้ายจากบ้านหลังนั้นทันที ไม่มีสิทธิ์จะครองบ้านหลังเดิมได้อีก บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์
3. จากกติกาข้อ 2. ส่งผลให้ไม่สามารถยิง PALADIN ได้อยู่แล้ว หากมีการกระทำผิดกติกา กิลด์บุกบ้าน สามารถส่งหลักฐานกับทีมงาน ขอเป็นคลิปเหตุการณ์ หรือหากเป็นภาพต้องมีคลิปประกอบเหตุการณ์การณ์ด้วย
บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์
4. ก่อนจะหมดเวลาวอร์ 20 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปชั้นห้องหิน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียน บ้านหลังนั้นงดแจกเงินรางวัล
บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์
5. กิลด์หลัก และกิลด์สาขา สามารถตีบ้านแจกรางวัลได้เพียง 1 หลัง (แต่ตีบ้าน SPECIAL เพิ่มได้) และหากตีบ้านแจกรางวัล 2 หลัง จะไม่ได้รางวัลเลย
บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์
6. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 16 คน แล้วทั้ง 16 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย
บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์
7. พากิลด์มาวอร์มากกว่า 16 คน แล้วไม่ได้บ้าน แจกเงินชํพพอท 500 บาท หากกิลล์ 26 คน ได้รับเงินซัพพอท 800 บาท แต่กิลด์ต้องมานั่งตั้งห้องรับคนทุกวันด้วย
8.ขอให้แต่ละกิลล์ มารวมตัวเล่นโซนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50 นาที หากไม่เจอกิลล์มาเล่นโซนไม่เจออก LIVE หรือคลิปใดๆของทีมงาน หากได้บ้านจะตัดเงินรางวัลลง 50%
9.กิลบ้านเล็กต้องลงทะเบียน กิลใหญ่จะไม่สามารถเข้าบ้านเล็กได้
10.หากกิลไหนมีกิลสาขา ไม่ว่าจะกี่สาขา และตั้งโซนกันบ้านแล้ว ไม่ว่าจะอมบ้านหรือตีบ้านแล้ว ไม่อนุญาตให้กิลสาขา ไปป่วนบ้านอื่น จะมีแต่กิลหลักเท่านั้นที่ออกไปบ้านอื่นได้
บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์
1. การใช้ชื่อกิลด์ รูปกิลด์แตกต่างกัน เพื่ออ้างการตีสลับหิน
1.1 ตัวอย่าง กิลด์ A และ กิลด์ B เป็นพันธมิตรกัน (รวมทั้งพันธมิตรทางใจ)
1.2 กิลด์ A ครอบครองบ้านอยู่ แล้วกำลังเสียเปรียบ กิลด์ B ก็เข้ามาตีบ้าน
1.3 ทีมงานจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกรางวัล ของกิลด์ A และ กิลด์ B กิลด์วอร์นั้น
1.4 การตัดสินของทีมงาน จะตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน
2. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)
2.1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
2.2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
2.3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
2.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน
3. กิลด์สาขากันห้องหิน และกิลด์หลักกันหน้าห้องหิน
 3.1 หลังจากกิลด์หลักโดนบุกแตก แล้วต้องการจะเรียกเข้าไปกันชั้นห้องหิน
3.2 กิลด์สาขาห้ามทำอะไรเลย ต้องกด Butterfly Wing กลับบ้านในทันที
3.3 หากกิลด์สาขามีการกด Skill หรือ ทำ Damage จะถือว่าผิดกฏข้อ 2.
3.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน